نحوه تقویت خواص پروپیلن

 

به منظور بهبود خواص پلی پروپیلن (PP)، از برخی الاستومرها و پرکننده ها استفاده می شود. در این تحقیق، اثر پرکننده ها و الاستومر های مختلف بر روی خواص مکانیکی پلی پروپیلن بررسی گردید. خواص ضربه پذیری و قدرت کششی پلی پروپیلن از طریق افزودنیهای معدنی و پلیمری تقویت می گردند. همچنین این افزودنیها خواص حرارتی پلی پروپیلن را بهبود می بخشند. افزودن پلی اتیلن سبک (LDPE) پلی اتیلنسنگین (HDPEیا کوپلیمر استایرن- (SBS)، خواص ضربه پذیری پلی پروپیلن را تقویت می نمایند. در ضمن کوپلیمر پروپیلن- اتیلن از نظر خواص مکانیکی نسبت به مخلوط فیزیکی پلی پروپیلن با پلی اتیلن بسیار مقاومتر می باشد. کوپلیمر اتیلن- وینیل استات (EVA) خواص چاپی پلی پروپیلن را بهبود می بخشد. همچنین کربنات کلسیم که با عامل جفت کننده تیتانات اصلاح شده است، خواص پلی پروپیلن را بهبود می دهد. نتایج آزمایشات نشان می دهد کوپلیمر استایرن -بوتادین- استایرن (SBS) بیش از کوپلیمر اتیلن- وینیل استات (EVA) خواص مکانیکی پلی پروپیلن را بهبود می بخشد. در نهایت خواص مکانیکی ترکیبهای پلی پروپیلن کوپلیمر بررسی گردید که نتایج نشان دهنده بهبود خواص مکانیکی این ترکیبات نسبت به ترکیبات پلیپروپیلن می باشد.

 

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید