پشم سنگ سرباره و ویژگی های آن

این عایق ساختمانی از مواد مذاب سرباره کوره ساخته می شود و از محصولات جانبی کوره بلند است که پس از استخراج آهن از سنگ هماتیث بدست می آید. پس از ۱۴۰۰ درجه و تبدیل به الیاف تولید می شود. عمده ترین ماده تشکیل دهنده آن Soi2 است که تقریبا ۴۰% پشم سربارهرا تشکیل می دهد. نوک الیاف آن کروی شکل است و خراش و نفوذ کمتری به داخل آن دارد.

عایق الکتریسیته است و مضر به حال محیط زیست نمی باشد.

در مجاورت با رطوبت دارای ph+ است(عیب)

به وسیله چسب به اشکال هندسی در می آید

پس از مخلوط شدن با مواد چسبی تا حدود C350 درجه مقاومت دارد، ولی نوع خالص آن می تواند تا C750 را تحمل کند.

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید